LEKARZ

SPEC. OTORYNOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI
SPEC. OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
NAUCZYCIEL EMISJI GŁOSU

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2007). Od samego początku studiów medycznych jej pasją była otolaryngologia. Od II roku studiów działała w Kole Naukowym przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UMB. W czasie studiów była autorką prac z zakresu: Częstości występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych, za które otrzymała wiele nagród i wyróżnień:

 • National onference of Young Doctors, Warszawa 2005, “Tympanometric screening in preschool children in winter of 2003/2004” – PRACA NAGRODZONA WYRÓŻNIENIEM
 • XXXVIII National Scientific Session of Students’ Scientific Society, Pomeranian Medical University, Szczecin 2005, “Prevalence of exudative otitis media in preschool children in autumn and winter” – PRACA NAGRODZONA WYRÓŻNIENIEM, NAGRODĄ PROREKTORA DS. NAUKI PAM, NAGRODĄ ZARZĄDU STN
 • II Międzynarodowa Konferencja Studentów medycyny i młodych lekarzy Białystok 2006, „Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych w okresie jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim” – PRACA NAGRODZONA WYRÓŻNIENIEM
 • II Międzynarodowa Konferencja Studentów medycyny i młodych lekarzy Katowicach 2007, „Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych” – PRACA NAGRODZONA I MIEJSCEM W SESJI PEDIATRYCZNEJ
 • Konferencjia XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Bydgoszczy, 28-30 maja 2009 r. Prezentacja 2 prac:
  – „Tympanoplastyka z interpozycją kowadełka u dzieci” – sesja plakatowa
  – „Częstość występowania wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci przedszkolnych” (prezentacja ustna)
 • I Ogólnopolski Zjazd Szkoleniowy „Otologia 2011”, Poznań: 20-22 października 2011 r., „Procesy gojenia się błon bębenkowych po myringotomii laserowej u szczurów” (prezentacja ustna)
 • VII Konferencji Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Wrocław 2012, „Następstwa wysiękowego zapalenia ucha środkowego” (prezentacja ustna)

W 2013 roku ukończyła Studia Doktoranckie przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UDSK w Białymstoku. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium naukowe dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Jest autorką i współautorką kilku prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych.

17 czerwca 2013 roku obroniła tytuł Doktora Nauk Medycznych głosząc pracę pt. „Ocena procesu gojenia perforacji błon bębenkowych”, której promotorem była Pani prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska.

W marcu 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu otorynolaryngologii zaś w 2018 tytuł specjalisty otorynolaryngologii dziecięcej.

Aktualnie pracuje w Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.