NAGRANIA

LIRYKA WOKALNA POLSKICH KOMPOZYTORÓW WSPÓŁCZESNYCH

Nagrania pochodzą z płyty zrealizowanej w 2015 roku ze środków w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla „MŁODYCH TWÓRCÓW”

UTWORY KOMPOZYTORÓW ZAGRANICZNYCH